Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 40

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 40

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 40

Symbol armii Austrii – oliwkowy