Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 44

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 44

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 44

Symbol armii Austrii – czerwonofioletowy