Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 45

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 45

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 45

Symbol armii Austrii – czerwony