Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 48

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 48

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 48

Symbol armii Austrii – zielony