Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 51

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 51

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 51

Merkury – bóg handlu (mit. rzymska) – zielony