Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 52

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 52

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 52

Merkury – b贸g handlu (mit. rzymska) – szaroniebieski