Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 54

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 54

Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie znaczek nr 54

Merkury – bóg handlu (mit. rzymska) – liliowy