Wydanie przedrukowane Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu znaczek nr 68

Wydanie przedrukowane Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu znaczek nr 68

Wydanie przedrukowane Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu znaczek nr 68

Anna von Stratz-Fuhring – fioletowoniebieski