Wystawa Filatelistyczna w Warszawie znaczek nr 235

Wystawa Filatelistyczna w Warszawie znaczek nr 235

Wystawa Filatelistyczna w Warszawie znaczek nr 235

Józef Piłsudski