XIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna – Blok 63

XIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna  – Blok 63

XIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna – Blok 63

XIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna ark. 2492-2493