XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów – Blok 119A

XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów – Blok 119A

XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów – Blok 119A

Panorama XVII wiecznego Szczecina