XXII Walny Zjazd Delegatów PZF arkusz nr 5177b

XXII Walny Zjazd Delegatów PZF arkusz nr 5177b

XXII Walny Zjazd Delegatów PZF ark. 5177b

Na znaczku przedstawiony został pomnik Jana III Sobieskiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono nazwę emisji ,,XXII Walny Zjazd Delegatów PZF”, wzdłuż prawej górnej krawędzi napis: Polska, a w lewym górnym rogu oznaczenie wartości 3,30 zł. Na przywieszkach zaprezentowano: fragment kolumny Zygmunta III Wazy – pomnika znajdującego się na placu Zamkowym w Warszawie, logo Poczty Polskiej, logo Polskiego Związku Filatelistów i tytuł emisji/wydarzenia filatelistycznego.