Zabytki budowlane znaczek nr 630

Zabytki budowlane znaczek nr 630

Zabytki budowlane znaczek nr 630

Grywa艂d – ko艣ci贸艂 parafialny, drewniany