Zabytki miast polskich znaczek nr 3157

Zabytki miast polskich znaczek nr 3157

Zabytki miast polskich – 3157

Warszawa (Ko艣ci贸艂 Wizytek XVIIIw.)