Zdobycie Monte Cassino znaczek nr T338

Zdobycie Monte Cassino znaczek nr T338

Zdobycie Monte Cassino – znaczek nr T338

Znaczek G338 z przekreślonym nominałem i nadrukiem Monte Cassino 18.V.1944