5834

5834

Znaczek obiegowy priorytetowy – 1000 g A – P – znaczek nr 4488