5791

5791

Znaczek obiegowy priorytetowy – 350 g A – P – znaczek nr 4446

Stylizowana litera P wype艂niona wzorami geometrycznymi