Powstanie styczniowe (5 zn)

Powstanie styczniowe - polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane - Litwę, Białoruś i część Ukrainy.

żródło: wikipedia.org

Znaczek nr: 321 - 20 rocznica odzyskania niepodległości (seria historyczna)

20 rocznica odzyskania niepodległości (seria historyczna)

Numer: 321
W obiegu od:  11.11.1938

Opis: Romuald Traugutt (1826-1864) polski generał, dyktator powstania styczniowego

Seria: 13 zn.

Seria tem.: 5 zn.

20 rocznica odzyskania niepodległości (seria historyczna)

Nr:  321 - 11.11.1938
Romuald Traugutt (1826-1864) polski generał, dyktator powstania styczniowego
Seria (13 zn)
Znaczek nr: 347 - 82 rocznica Powstania Styczniowego

82 rocznica Powstania Styczniowego

Numer: 347
W obiegu od:  22.01.1945

Opis: Nowy nakład znaczka nr 339 z czarnym nadrukiem nowej wartości. Romuald Traugutt

Nominał: 5 zł 
Nakład: 60000 szt.
Druk: Typografia  
Forma sprzedażny: Arkusz 30 znaczków 

Seria tem.: 5 zn.

82 rocznica Powstania Styczniowego

Nr:  347 - 22.01.1945
Nowy nakład znaczka nr 339 z czarnym nadrukiem nowej wartości. Romuald Traugutt
Znaczek nr: 394 - 83 rocznica Powstania Styczniowego

83 rocznica Powstania Styczniowego

Numer: 394
W obiegu od:  22.01.1946

Opis: Fragment rysunku A.Grottgera Bój

Nominał: 6,00 zł 
Nakład: 110000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

Seria tem.: 5 zn.

83 rocznica Powstania Styczniowego

Nr:  394 - 22.01.1946
Fragment rysunku A.Grottgera Bój
Znaczek nr: 1222 - 100 rocznica Powstania Styczniowego

100 rocznica Powstania Styczniowego

Numer: 1222
W obiegu od:  31.01.1963

Opis: Romuald Traugutt

Seria tem.: 5 zn.

100 rocznica Powstania Styczniowego

Nr:  1222 - 31.01.1963
Romuald Traugutt
Znaczek nr: 2700 - 120 rocznica Powstania Styczniowego

120 rocznica Powstania Styczniowego

Numer: 2700
W obiegu od:  22.01.1983

Opis: Rysunek Bitwa Artura Grottgera

Nakład: 9.070.000 szt.
Seria tem.: 5 zn.

120 rocznica Powstania Styczniowego

Nr:  2700 - 22.01.1983
Rysunek Bitwa Artura Grottgera