O stronie

Strona ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie prowadzimy wyceny, sprzedaży ani kupna znaczków.

Zauważyłeś błąd, masz jakieś sugestie, pomysły, pytania: e-mail

Literatura:

  • Specyfikacje abonamentowe Poczty Polskiej
  • Poczta Polska: poczta-polska.pl
  • Polski Kryptoznaczek: nft.poczta-polska.pl
  • „Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1990”, Tomy od 1 do 4, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Warszawa 1989.
  • Michel Osteuropa-Katalog 2012/2013 Europa Katalog 7
  • „Katalog Polskich Znaków Pocztowych FISCHER 2010, tom I”, FHU Andrzej Fischer, Bytom – Kraków 2010.
  • „Katalog Polskich Znaków Pocztowych FISCHER 2001, tom II”, FHU Andrzej Fischer, Bytom – Kraków 2001.
  • Scott Standard Postage Stamp Catalogue vol.5