Powstania ¶l±skie (7 zn)

Powstania ¶l±skie - trzy konflikty zbrojne na Górnym ¦l±sku, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludno¶ci± polsk± i niemieck±[1]. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny ¶wiatowej.
I powstanie ¶l±skie - od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r.
II powstanie ¶l±skie - od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r.
III powstanie ¶l±skie - od 2/3 maja (już po plebiscycie) do 5 lipca 1921 r.

żródło: wikipedia.org

Znaczek nr: 404 - 25 rocznica III Powstania ¦l±skiego

25 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Numer: 404
W obiegu od:  2.05.1946

Opis: Orzeł piastowski z XIVw. na zamku w Cieszynie

Nominał: 3+7 zł 
Nakład: 327000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków  

Seria tem.: 7 zn.

25 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Nr:  404 - 2.05.1946
Orzeł piastowski z XIVw. na zamku w Cieszynie
Znaczek nr: 1115 - 40 rocznica III Powstania   ¦l±skiego

40 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Numer: 1115
W obiegu od:  15.09.1961

Opis: Pomnik Czynu Powstańczego, Góra ¶w. Anny

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 7 zn.

40 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Nr:  1115 - 15.09.1961
Pomnik Czynu Powstańczego, Góra ¶w. Anny
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 1116 - 40 rocznica III Powstania   ¦l±skiego

40 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Numer: 1116
W obiegu od:  15.09.1961

Opis: ¦więty Krzyż Powstańczy

Seria: 2 zn.

Seria tem.: 7 zn.

40 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Nr:  1116 - 15.09.1961
¦więty Krzyż Powstańczy
Seria (2 zn)
Znaczek nr: 1629 - Pomnik Powstańców ¦l±skich

Pomnik Powstańców ¦l±skich

Numer: 1629
W obiegu od:  21.07.1967

Opis: Pomnik Powstańców ¦l±skich w Katowicach

Seria tem.: 7 zn.

Pomnik Powstańców ¦l±skich

Nr:  1629 - 21.07.1967
Pomnik Powstańców ¦l±skich w Katowicach
Znaczek nr: 1931 - 50 rocznica III Powstania ¦l±skiego

50 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Numer: 1931
W obiegu od:  3.05.1971

Opis: Grupka powstańców ¶l±skich

Seria tem.: 7 zn.

50 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Nr:  1931 - 3.05.1971
Grupka powstańców ¶l±skich
Znaczek nr: 2579 - Odsłonięcie pomnika Powstańców ¦l±skich w Zdzieszowicach

Odsłonięcie pomnika Powstańców ¦l±skich w Zdzieszowicach

Numer: 2579
W obiegu od:  22.01.1981

Opis: Pomnik Jana Borowczaka

Nakład: 6.190.000 szt.
Seria tem.: 7 zn.

Odsłonięcie pomnika Powstańców ¦l±skich w Zdzieszowicach

Nr:  2579 - 22.01.1981
Pomnik Jana Borowczaka
Znaczek nr: 3438 - 75 rocznica III Powstania ¦l±skiego

75 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Numer: 3438
W obiegu od:  2.05.1996

Opis: Sztandar powstańczy z Osieka

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria tem.: 7 zn.

75 rocznica III Powstania ¦l±skiego

Nr:  3438 - 2.05.1996
Sztandar powstańczy z Osieka