Utracone Dzieła Sztuki (15 zn)

Dzieła sztuki utracone w wyniku II wojny światowej

Znaczek nr: 4310 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4310
W obiegu od:  20.11.2009

Opis: Reprodukcja rysunku Albrechta Dürera - Exlibris Willibalda Pirckheimera

Nakład: 450.000 szt.
Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Nr:  4310 - 20.11.2009
Reprodukcja rysunku Albrechta Dürera - Exlibris Willibalda Pirckheimera
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4311 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4311
W obiegu od:  20.11.2009

Opis: Reprodukcja obrazu Petera Paula Rubensa - Chrystus upadający pod krzyżem

Nakład: 450.000 szt.
Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Nr:  4311 - 20.11.2009
Reprodukcja obrazu Petera Paula Rubensa - Chrystus upadający pod krzyżem
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4312 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4312
W obiegu od:  20.11.2009

Opis: Reprodukcja akwaforty Rembrandta van Rijn - Józef opowiadający sen

Nakład: 450.000 szt.
Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Nr:  4312 - 20.11.2009
Reprodukcja akwaforty Rembrandta van Rijn - Józef opowiadający sen
Seria (3 zn)
Blok nr:  - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: ark.4312-4312
W obiegu od:  20.11.2009

Opis: 4312 - Reprodukcja rysunku Albrechta Dürera - Exlibris Willibalda Pirckheimera
4313 - Reprodukcja obrazu Petera Paula Rubensa - Chrystus upadający pod krzyżem
4314 - Reprodukcja akwaforty Rembrandta van Rijn - Józef opowiadający sen

Nr bloku Fischer:  189
Nakład: 225000 szt.
Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Nr:  ark.4312-4312 - 20.11.2009
4312 - Reprodukcja rysunku Albrechta Dürera - Exlibris Willibalda Pirckheimera
4313 - Reprodukcja obrazu Petera Paula Rubensa - Chrystus upadający pod krzyżem
4314 - Reprodukcja akwaforty Rembrandta van Rijn - Józef opowiadający sen
Znaczek nr: 4386 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4386
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Nr:  4386 - 21.10.2011
Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4387 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4387
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.

Nominał: 2,40 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Nr:  4387 - 21.10.2011
Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4388 - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: 4388
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem

Nominał: 3,00 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 z 6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Nr:  4388 - 21.10.2011
Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem
Seria (3 zn)
Blok nr:  - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: ark.4386-4388
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: 4386 - Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej
4387 - Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.
4388 - Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem

Nr bloku Fischer:  200
Nominał: 14,70 zł 
Nakład: 225000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Nr:  ark.4386-4388 - 21.10.2011
4386 - Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej
4387 - Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.
4388 - Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem
Znaczek nr: 4497 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4497
W obiegu od:  21.10.2013

Opis: Ludwik Solski w roli Strażnika w dramacie L. Staffa - Skarb

Nominał: 1,60 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2x3 znaczki 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Nr:  4497 - 21.10.2013
Ludwik Solski w roli Strażnika w dramacie L. Staffa - Skarb
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4498 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4498
W obiegu od:  21.10.2013

Opis: Ludwik Solski w roli Chudogęby w Wieczorze Trzech Króli - W. Szekspira

Nominał: 2,35 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2x3 znaczki 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Nr:  4498 - 21.10.2013
Ludwik Solski w roli Chudogęby w Wieczorze Trzech Króli - W. Szekspira
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4499 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4499
W obiegu od:  21.10.2013

Opis: Ludwik Solski w roli starego Wiarusa w Warszawiance S. Wyspiańskiego

Nominał: 3,80 zł 
Nakład: 450000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2x3 znaczki 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Nr:  4499 - 21.10.2013
Ludwik Solski w roli starego Wiarusa w Warszawiance S. Wyspiańskiego
Seria (3 zn)
Blok nr:  - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: ark. 4497-4499
W obiegu od:  21.10.2013

Opis: 4497 - Ludwik Solski w roli Strażnika w dramacie L. Staffa - Skarb
4498 - Ludwik Solski w roli Chudogęby w Wieczorze Trzech Króli - W. Szekspira
4499 - Ludwik Solski w roli starego Wiarusa w Warszawiance S. Wyspiańskiego

Nr bloku Fischer:  223
Nominał: 15,50 
Nakład: 225000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2x3 znaczki 

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Nr:  ark. 4497-4499 - 21.10.2013
4497 - Ludwik Solski w roli Strażnika w dramacie L. Staffa - Skarb
4498 - Ludwik Solski w roli Chudogęby w Wieczorze Trzech Króli - W. Szekspira
4499 - Ludwik Solski w roli starego Wiarusa w Warszawiance S. Wyspiańskiego
Znaczek nr: 4722 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4722
W obiegu od:  24.10.2016

Opis: Józef Chełmoński – Pasterz z biczem na łace

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Nr:  4722 - 24.10.2016
Józef Chełmoński – Pasterz z biczem na łace
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4723 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4723
W obiegu od:  24.10.2016

Opis: Aleksander Gierymski – Autoportret

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Nr:  4723 - 24.10.2016
Aleksander Gierymski – Autoportret
Seria (3 zn)
Znaczek nr: 4724 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4724
W obiegu od:  24.10.2016

Opis: Leon Chwistek – Portret żony Olgi

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Nr:  4724 - 24.10.2016
Leon Chwistek – Portret żony Olgi
Seria (3 zn)