Blok nr: 144B - XIX Walny Zjazd Polskiego Związku Fialtelistów

XIX Walny Zjazd Polskiego Związku Fialtelistów

Numer: 4106B
W obiegu od:  20.09.2006

Opis: Ratusz w Lublinie.

Nr bloku poczta:  144B
Nr bloku Fischer:  171B
Nakład: 300.000 szt.

XIX Walny Zjazd Polskiego Związku Fialtelistów

Numer katalogowy:  4106B
Opis:  Ratusz w Lublinie.
Data wprowadzenia do obiegu:  20.09.2006
Nr bloku poczta:  144B
Nr bloku Fischer:  171B
Naklad: 300.000 szt.