Znaczek nr: 3739 - 100 rocznica strajku dzieci polskich we Wrześni w obronie języka polskiego

100 rocznica strajku dzieci polskich we Wrześni w obronie języka polskiego

Numer: 3739
W obiegu od:  20.05.2001

Opis: Witraż wg. projektu Mariana Turwida z kościoła farnego we Wrześni

Nakład: 2.500.000 szt.

100 rocznica strajku dzieci polskich we Wrześni w obronie języka polskiego

Numer katalogowy:  3739
Opis:  Witraż wg. projektu Mariana Turwida z kościoła farnego we Wrześni
Data wprowadzenia do obiegu:  20.05.2001
Naklad: 2.500.000 szt.