Blok nr: 153 - Zlot Wielkich Żaglowców

Zlot Wielkich Żaglowców

Numer: 4282
W obiegu od:  30.06.2009

Opis: Na znaczku przedstawiono polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży.

Nr bloku poczta:  153
Nr bloku Fischer:  187
Nakład: 350.000 szt.

Zlot Wielkich Żaglowców

Numer katalogowy:  4282
Opis:  Na znaczku przedstawiono polski żaglowiec szkolny Dar Młodzieży.
Data wprowadzenia do obiegu:  30.06.2009
Nr bloku poczta:  153
Nr bloku Fischer:  187
Naklad: 350.000 szt.