Znaczek nr: 3778 - Dzień papieski

Dzień papieski

Numer: 3778
W obiegu od:  14.10.2001

Opis: Papież Jan Paweł II

Nakład: 450.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

Dzień papieski

Numer katalogowy:  3778
Opis:  Papież Jan Paweł II
Data wprowadzenia do obiegu:  14.10.2001
Naklad: 450.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)