Znaczek nr: 4084 - Wspó³czesna rze¼ba polska - Igor Mitoraj

Wspó³czesna rze¼ba polska - Igor Mitoraj

Numer: 4084
W obiegu od:  27.03.2006

Opis: Rze¼ba Igora Mitoraja.

Nak³ad: 500.000 szt.
Seria: 2 zn.

Wspó³czesna rze¼ba polska - Igor Mitoraj

Numer katalogowy:  4084
Opis:  Rze¼ba Igora Mitoraja.
Data wprowadzenia do obiegu:  27.03.2006
Naklad: 500.000 szt.           Seria (2 zn)