Znaczek nr: 3946 - Miasta polskie

Miasta polskie

Numer: 3946
W obiegu od:  23.02.2004

Opis: Lublin - fragment pomnika Unii Lubelskiej i Zamku Lubelskiego

Nakład: wielomilionowy szt.
Seria tem.: 22 zn.

Miasta polskie

Numer katalogowy:  3946
Opis:  Lublin - fragment pomnika Unii Lubelskiej i Zamku Lubelskiego
Data wprowadzenia do obiegu:  23.02.2004
Naklad: wielomilionowy szt.             Seria tematyczna (22 zn)