Znaczek nr: 3986 - Sanktuaria Maryjne

Sanktuaria Maryjne

Numer: 3986
W obiegu od:  14.08.2004

Opis: Matka Boża Pokorna Rudzka

Nakład: 650.000 szt.
Seria: 17 zn.

Seria tem.: 39 zn.

Sanktuaria Maryjne

Numer katalogowy:  3986
Opis:  Matka Boża Pokorna Rudzka
Data wprowadzenia do obiegu:  14.08.2004
Naklad: 650.000 szt.           Seria (17 zn)    Seria tematyczna (39 zn)