Znaczek nr: 4009 - Dziedzictwo kulturowe świata - Polska

Dziedzictwo kulturowe świata - Polska

Numer: 4009
W obiegu od:  20.10.2004

Opis: Kościół Mariacki w Krakowie

Nakład: 1.300.000 szt.
Seria: 5 zn.

Dziedzictwo kulturowe świata - Polska

Numer katalogowy:  4009
Opis:  Kościół Mariacki w Krakowie
Data wprowadzenia do obiegu:  20.10.2004
Naklad: 1.300.000 szt.           Seria (5 zn)