Znaczek nr: 4205-4208 - Zjawiska meteorologiczne

Zjawiska meteorologiczne

Numer: 4205-4208
W obiegu od:  25.04.2008

Opis: 4205 - Zamieć piaskowa
4206 - Błyskawica
4207 - Tęcza
4208 - Trąba powietrzna

Nakład: 400.000 szt.
Seria tem.: 5 zn.

Zjawiska meteorologiczne

Numer katalogowy:  4205-4208
Opis:  4205 - Zamieć piaskowa
4206 - Błyskawica
4207 - Tęcza
4208 - Trąba powietrzna
Data wprowadzenia do obiegu:  25.04.2008
Naklad: 400.000 szt.             Seria tematyczna (5 zn)