Znaczek nr: 4251 - 30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

Numer: 4251
W obiegu od:  27.11.2008

Opis: Podobizna papieża Jana Pawła II

Nakład: 600.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

Numer katalogowy:  4251
Opis:  Podobizna papieża Jana Pawła II
Data wprowadzenia do obiegu:  27.11.2008
Naklad: 600.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)