Znaczek nr: 2983 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 2983
W obiegu od:  4.12.1987

Opis: Bolesław Chrobry

Nakład: 5.450.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  2983
Opis:  Bolesław Chrobry
Data wprowadzenia do obiegu:  4.12.1987
Naklad: 5.450.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)