Znaczek nr: 2819 - Panorama Racławicka

Panorama Racławicka

Numer: 2819
W obiegu od:  4.04.1985

Opis: Panorama Racławicka centralny fragment z postacią Tadeusza Kościuszki

Nakład: 5.306.000 szt.
Seria tem.: 26 zn.

Panorama Racławicka

Numer katalogowy:  2819
Opis:  Panorama Racławicka centralny fragment z postacią Tadeusza Kościuszki
Data wprowadzenia do obiegu:  4.04.1985
Naklad: 5.306.000 szt.             Seria tematyczna (26 zn)