Znaczek nr: 2791 - Rozwój lotnictwa polskiego

Rozwój lotnictwa polskiego

Numer: 2791
W obiegu od:  5.11.1984

Opis: Pierwszy balon drzeworyt Stanisława Ostoi

Nakład: 5.330.000 szt.
Seria: 7 zn.

Rozwój lotnictwa polskiego

Numer katalogowy:  2791
Opis:  Pierwszy balon drzeworyt Stanisława Ostoi
Data wprowadzenia do obiegu:  5.11.1984
Naklad: 5.330.000 szt.           Seria (7 zn)