Blok nr: 19 - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Numer: 857
W obiegu od:  26.02.1957

Opis: Budynek ONZ w zimowej scenerii

Nr bloku poczta:  19
Nr bloku Fischer:  19
Nakład: 85.300 szt.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Numer katalogowy:  857
Opis:  Budynek ONZ w zimowej scenerii
Data wprowadzenia do obiegu:  26.02.1957
Nr bloku poczta:  19
Nr bloku Fischer:  19
Naklad: 85.300 szt.