Blok nr: 30 - IX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Innsbrucku

IX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Innsbrucku

Numer: 1314,1316
W obiegu od:  25.01.1964

Opis: 1314 - Saneczkarstwo
1316 - Łyżwiarstwo figurowe

Nr bloku poczta:  30
Nr bloku Fischer:  30
Nakład: 70.000 szt.
Seria tem.: 38 zn.

IX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Innsbrucku

Numer katalogowy:  1314,1316
Opis:  1314 - Saneczkarstwo
1316 - Łyżwiarstwo figurowe
Data wprowadzenia do obiegu:  25.01.1964
Nr bloku poczta:  30
Nr bloku Fischer:  30
Naklad: 70.000 szt.             Seria tematyczna (38 zn)