Znaczek nr: 3117 - 70 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

70 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

Numer: 3117
W obiegu od:  18.05.1990

Opis: Papież Jan Paweł II

Nakład: 8.652.000 szt.
Seria tem.: 57 zn.

70 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

Numer katalogowy:  3117
Opis:  Papież Jan Paweł II
Data wprowadzenia do obiegu:  18.05.1990
Naklad: 8.652.000 szt.             Seria tematyczna (57 zn)