Blok nr: 76 - Odnowa zabytków Krakowa

Odnowa zabytków Krakowa

Numer: 2695
W obiegu od:  20.12.1982

Opis: Fragment planu Starego Krakowa i znak Stołecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Nr bloku poczta:  76
Nr bloku Fischer:  76
Nakład: 957.600 szt.
Seria tem.: 11 zn.

Odnowa zabytków Krakowa

Numer katalogowy:  2695
Opis:  Fragment planu Starego Krakowa i znak Stołecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Data wprowadzenia do obiegu:  20.12.1982
Nr bloku poczta:  76
Nr bloku Fischer:  76
Naklad: 957.600 szt.             Seria tematyczna (11 zn)