Znaczek nr: 3154 - Zabytki miast polskich

Zabytki miast polskich

Numer: 3154
W obiegu od:  28.12.1990

Opis: Tum pod Łęczycą (kolegiata XIIw.)

Nakład: 5.280.000 szt.
Seria: 4 zn.

Zabytki miast polskich

Numer katalogowy:  3154
Opis:  Tum pod Łęczycą (kolegiata XIIw.)
Data wprowadzenia do obiegu:  28.12.1990
Naklad: 5.280.000 szt.           Seria (4 zn)