Znaczek nr: 2126 - Dzień Znaczka

Dzień Znaczka

Numer: 2126
W obiegu od:  27.09.1973

Opis: Mikołaj Kopernik M.Bacciavellego

Seria tem.: 44 zn.

Dzień Znaczka

Numer katalogowy:  2126
Opis:  Mikołaj Kopernik M.Bacciavellego
Data wprowadzenia do obiegu:  27.09.1973
   Seria tematyczna (44 zn)