Blok nr: 38 - Arrasy wawelskie

Arrasy wawelskie

Numer: 1901
W obiegu od:  23.12.1970

Opis: Herby Polski i Litwy

Nr bloku poczta:  38
Nr bloku Fischer:  38
Nakład: 890.000 szt.
Seria: 2 zn.

Arrasy wawelskie

Numer katalogowy:  1901
Opis:  Herby Polski i Litwy
Data wprowadzenia do obiegu:  23.12.1970
Nr bloku poczta:  38
Nr bloku Fischer:  38
Naklad: 890.000 szt.           Seria (2 zn)