Blok nr: 42 - VI Zjazd PZPR

VI Zjazd PZPR

Numer: 1979-1984
W obiegu od:  6.12.1971

Opis: 1979 - Przemysł stoczniowy
1980 - Przemysł budowniczy
1981 - Kombajn zbożowy 'Bizon'
1982 - Samochód 'Polski Fiat 125p'
1983 - Przemysł ciężki i górnictwo
1984 - Przemysł chemiczny

Nr bloku poczta:  42
Nr bloku Fischer:  42
Nakład: 910.000 szt.

VI Zjazd PZPR

Numer katalogowy:  1979-1984
Opis:  1979 - Przemysł stoczniowy
1980 - Przemysł budowniczy
1981 - Kombajn zbożowy 'Bizon'
1982 - Samochód 'Polski Fiat 125p'
1983 - Przemysł ciężki i górnictwo
1984 - Przemysł chemiczny
Data wprowadzenia do obiegu:  6.12.1971
Nr bloku poczta:  42
Nr bloku Fischer:  42
Naklad: 910.000 szt.