Znaczek nr: 4264 - Wspó³czesna rze¼ba polska

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer: 4264
W obiegu od:  06.03.2009

Opis: Mucha

Nak³ad: 500.000 szt.
Seria: 4 zn.

Wspó³czesna rze¼ba polska

Numer katalogowy:  4264
Opis:  Mucha
Data wprowadzenia do obiegu:  06.03.2009
Naklad: 500.000 szt.           Seria (4 zn)