Blok nr:  - 50 lecie zaspołu pieśni i tańca Śląsk

50 lecie zaspołu pieśni i tańca Śląsk

Numer: 3926-3927
W obiegu od:  29.10.2003

Opis: Zespół w strojach rozbarskich

Nr bloku Fischer:  148
Nakład: 500.000 szt.

50 lecie zaspołu pieśni i tańca Śląsk

Numer katalogowy:  3926-3927
Opis:  Zespół w strojach rozbarskich
Data wprowadzenia do obiegu:  29.10.2003
Nr bloku Fischer:  148
Naklad: 500.000 szt.