Znaczek nr: 364 - Wydanie obiegowe - zabytki Krakowa

Wydanie obiegowe - zabytki Krakowa

Numer: 364
W obiegu od:  10.04.1945

Opis: Sukiennice w Krakowie

Nominał: 2 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 5 zn.

Wydanie obiegowe - zabytki Krakowa

Numer katalogowy:  364
Opis:  Sukiennice w Krakowie
Data wprowadzenia do obiegu:  10.04.1945
Naklad: 2000000 szt.           Seria (5 zn)