Znaczek nr: 379 - Zabytki Gdańska

Zabytki Gdańska

Numer: 379
W obiegu od:  15.09.1945

Opis: Brama Wyżynna

Nominał: 3 zł 
Nakład: 3000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 3 zn.

Zabytki Gdańska

Numer katalogowy:  379
Opis:  Brama Wyżynna
Data wprowadzenia do obiegu:  15.09.1945
Naklad: 3000000 szt.           Seria (3 zn)