Znaczek nr: 391 - 1 rocznica wyzwolenia Warszawy

1 rocznica wyzwolenia Warszawy

Numer: 391
W obiegu od:  17.01.1946

Opis: Poczta Główna na pl. Napoleona

Nominał: 6,00 zł 
Nakład: 200500 szt.
Druk: Typografia 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

Seria: 6 zn.

1 rocznica wyzwolenia Warszawy

Numer katalogowy:  391
Opis:  Poczta Główna na pl. Napoleona
Data wprowadzenia do obiegu:  17.01.1946
Naklad: 200500 szt.           Seria (6 zn)