Znaczek nr: 433A, 433B - Kultura polska - drugie wydanie

Kultura polska - drugie wydanie

Numer: 433A, 433B
W obiegu od:  18.05.1947

Opis: A.¦więtochowski; S.Żeromski; B.Prus

Nominał: 6 zł 
Nakład: 38544000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 8 zn.

Kultura polska - drugie wydanie

Numer katalogowy:  433A, 433B
Opis:  A.¦więtochowski; S.Żeromski; B.Prus
Data wprowadzenia do obiegu:  18.05.1947
Naklad: 38544000 szt.           Seria (8 zn)