Znaczek nr: 509 - III Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Poczty i Telekomunikacji

III Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Poczty i Telekomunikacji

Numer: 509
W obiegu od:  21.01.1950

Opis: Pracownik Poczty

III Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Poczty i Telekomunikacji

Numer katalogowy:  509
Opis:  Pracownik Poczty
Data wprowadzenia do obiegu:  21.01.1950