Znaczek nr: 596 - 60 rocznica urodzin Bolesława Bieruta

60 rocznica urodzin Bolesława Bieruta

Numer: 596
W obiegu od:  18.04.1952

Opis: Bolesław Bierut - fiolnieb.

Seria: 3 zn.

60 rocznica urodzin Bolesława Bieruta

Numer katalogowy:  596
Opis:  Bolesław Bierut - fiolnieb.
Data wprowadzenia do obiegu:  18.04.1952
Seria (3 zn)